ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εψήφισαν 312 και βρέθηκαν 312 ψηφοδέλτια
 
Έλαβαν
Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών 172
Ενιαία συνεργασία ιατρών 115
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών 13
 
Λευκά 2
Άκυρα 10
Στη συνέχεια έγινε κατανομή των εδρών με το σύστημα της απλής αναλογικής ως
εξής:
 
Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών 172 ψήφους και 6 έδρες
 
Ενιαία συνεργασία ιατρών 115 ψήφους και 4 έδρες
 
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών 13 ψήφους και 1 έδρα
 
Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:
 
Για το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών :
Γραμματικοπουλος Κυριάκος 64, Καραγκουνης Θεόδωρος 57, Κασφίκης Φώτιος 82,
Κρασουδάκης Αντώνιος 102, Κωνσταντινίδης Κωνσταντινος 68, Λιναριτάκης
Ιωάννης 32 ,Μαραγκακη Αγγελική 42, Ορφανουδάκη Παρασκευη 111 , Πετράκης
Γεωργιος 66 , Φραγκιουδάκης Ιωάννης 32.
 
Για την Ενιαία συνεργασία ιατρών:
Γλαρίτης Δημήτριος 53 ,Μπατάκης Χαράλαμπος 84, Παπαδακακης Μιχαήλ 51,
Πατερομιχελάκης Αντώνιος 27, Τζανακακης Μιχαήλ 46, Φαντάκης Αντώνιος 36,
Φραγκιουδάκης Νικόλαος 23.
 
Για την από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών:
Γιαννακού Παρασκευή 7, Μανιάς Ξενοφων 9, Σαμπά Ελένη 4
 
Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο:
 
Από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
1. -Ορφανουδάκη Παρασκευή από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
2.-Κρασουδάκης Αντώνιος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
3.-Κασφίκης Φώτιος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
4.-Κωνσταντινίδης Κων/νος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
5.-Πετράκης Γεώργιος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
6.-Γραμματικόπουλος Κων/νος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
Από την Ενιαία συνεργασία ιατρών
1-Μπατάκης Χαράλαμπος από το Eνιαία Συνεργασία Ιατρών
2- Γλαρίτης Δημήτριος από την Ενιαία Συνεργασία Ιατρών
3.-Παπαδακάκης Μιχαήλ από την Ενιαία Συνεργασία Ιατρών
4.-Τζανακάκης Μιχαήλ από την Ενιαία Συνεργασία Ιατρών
 
Από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών
11.-Μανιάς Ξενοφών
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
 
Εψήφισαν 312 και βρέθηκαν 312 ψηφοδέλτια
Έλαβαν: Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών 184
Ενιαία Συνεργασία Ιατρών 101
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών 13
Λευκά 5
Άκυρα 9
 
Στην συνέχεια έγινε η κατανομή των εδρών με το σύστημα της απλής αναλογικής ως εξής:
 
Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών 184 ψήφους και 4 έδρες
Ενιαία συνεργασία ιατρών 101 ψήφους και 2 έδρες
 
Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:
Για το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών: Αλιφιεράκης Εμμανουήλ 90,
Γραμματικοπουλος Κυριάκος 50, Καστανάκης Μιλτιάδης 111, Κρασουδάκης
Αντώνιος 91,Μπαρδάτσου Βουλγαρίδου Νίκη 56, Ορφανουδάκη Παρασκευη 95,
Φραγκιουδάκης Ιωάννης 20
 
Για την Ενιαία συνεργασία ιατρών: Γλαρίτης Δημήτριος 39 ,Μπατάκης
Χαράλαμπος 70, Παπαδακακης Μιχαήλ 38, Πατερομιχελάκης Αντώνιος 20,
Τζανακακης Μιχαήλ 39. Φαντάκης Αντώνιος 24 , Φραγκιουδάκης Νικόλαος 14
Για την από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών: Γιαννακού
Παρασκευή 9, Μανιάς Ξενοφων 7, Σαμπά Ελένη 5.