ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. 
 
Ψήφισαν : 934 Άκυρα: 18 Λευκά : 8 Έγκυρα: 908 
 
Πήραν : ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ. Ι.Σ.Λ.): 711 ψήφους και 10 έδρες Εκλέγονται : 1)Κ.Γιαννακόπουλος (429), 2) Μ.Μέρας (363), 3)Απ.Κομνός (313), 4)Β.Πινακάς (290), 5)Ε.Μακρή (264), 6)Ε.Τζιαστούδη (245),7).Αθ.Σαρατζιώτης (237), 8)Αθ.Γόμπου (236), 9)Ζ.Νταϊλιάνα (195), 10) Ι.Νταβέλης (192) 
 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ: 85 ψήφους και 1 έδρα :Εκλέγεται ο Λ.Καραγεώργος (62) 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) : 77 ψήφους και 1 έδρα : Εκλέγεται ο Ν.Νταφούλης (36). 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ: 35 ψήφους και 1 έδρα: Εκλέγεται η Α.Γούσιου-Κολτσίδα (26). 
 
Β)ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. 
 
Ψήφισαν : 933 Άκυρα: 30 Λευκά :94 Έγκυρα: 809 
 
Πήραν : ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ. Ι.Σ.Λ.): 645 ψήφους και 3 έδρες: Εκλέγονται: 1) Α. Καρδούλας (302), 2)Στ. Γκασδράνης (229), 3)Π. Γκρέτσης (226). 
 
Αναπληρωματικά μέλη : 1) Ι.Πλησιώτης (156), 2) Ευθ.Ξηρομερίτης (150), 3)Θ.Θεοδωρόπουλος(128) 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) : 86 ψήφους και 0 έδρα 
 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ: 78 ψήφους και 0 έδρα 
 
 
Γ)ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ψήφισαν : 933 Άκυρα: 17 Λευκά : 57 Έγκυρα: 859 
 
Πήραν : ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ. Ι.Σ.Λ.): 643 ψήφους και 5 έδρες : Εκλέγονται : 1)Γ.Σταματίου (300), 2)Θ.Καραχάλιος (216), 3)Β.Αναγνωστόπουλος (160), 4)Ι. Παγίτσας (158), 5)Α.Κατσάβα (151) 
 
Αναπληρωματικά μέλη : 1)Μ.Ξηρομερίτης (139), 2) Ε.Παππαδά (102), 3)Χ. Γανοχωρίτης (92), 4)Π.Μίζιος (82), 5)Ι.Ρεμπάκης (69) 
 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ : 105 ψήφους και 1 έδρα : Εκλέγονται : 1) Ε.Παπαδημητρίου του Βασιλείου (47) Αναπληρωματικό μέλος : 1)Μ.Κακαράντζα (42) 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) : 57 ψήφους και 0 έδρες 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ: 54 ψήφους και 0 έδρες 
 
Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Πατσίδης και η Αντιπρόεδρος Ι.Ρίζου εκλέγονται επιπρόσθετα από τη ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ. Ι.Σ.Λ.) 
 
Δ) ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Ι.Σ. 
 
Ψήφισαν : 933 Άκυρα: 19 Λευκά : 17 Έγκυρα:897 
 
Πήραν : ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ. Ι.Σ.Λ.): 660 ψήφους και 7 έδρες : Εκλέγονται : 1) Μ.Μέρας (308), 2)Β.Πινακάς (245), 3)Α.Χελιδώνη (222), 4) Α.Σαρατζιώτης (203), 5) Α.Αλβανός (188), 6)Μ. Ρήγα-Καρδούλα (175) και 7 )Α. Σιάπχα (137). 
 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ : 95 ψήφους και 1 έδρα: Εκλέγεται ο Λ.Καραγεώργος (55) 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) : 86 ψήφους και 1 έδρα: Εκλέγεται ο Ν.Νταφούλης (39) 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ: 56 ψήφους και 1 έδρα : Εκλέγεται η Α. Γούσιου-Κολτσίδα (26) 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ