ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
 
Για την υποστήριξη αποζημίωσης ιατρικής επίσκεψης σε ιατρό χωρίς φυσική παρουσία του ασφαλισμένου, έχουν προστεθεί στο eΔΑΠΥ Ανοικτής περίθαλψης και στην οθόνη καταχώρησης ιατρικής επίσκεψης δύο(2) νέα πεδία τα: Χωρίς φυσική παρουσία (πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ) και Αρ. Συνταγής ή Αρ. Γνωμάτευσης (πεδίο κειμένου).
 
Ο ιατρός επιλέγει το «Χωρίς φυσική παρουσία» και καταχωρεί τον αριθμό της άυλης συνταγής φαρμάκου ή γνωμάτευσης ΕΚΠΥ. Το σύστημα ελέγχει ότι η άυλη συνταγή φαρμάκου ή γνωμάτευση ΕΚΠΥ αφορά τον ασφαλισμένο και ότι έχει εκδοθεί την ίδια ημέρα με την ημερομηνία της επίσκεψης που αφορά.