Σας ενημερώνουμε ότι από 7/7/2020 το σύστημα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Covid-19 ενημερώνεται αυτόματα με δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα στοιχεία του Passenger Locator Form  (PLF) πολιτών που εισέρχονται στη χώρα. Ως εκ τούτου στο σύστημα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Covid-19 έχει ενσωματωθεί για τους χρήστες εργαστηριακής διερεύνησης νέα λειτουργικότητα άντλησης δειγματοληπτικού ελέγχου με βάση το μοναδικό αριθμό PLF  προκειμένου τα εργαστήρια να αναζητούν το δείγμα  και να ενημερώνουν το αποτέλεσμα του  δειγματοληπτικού ελέγχου.

Βρείτε εδώ τις σχετικές οδηγίες χρήσης.