📝 «Πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν λάθος και δεν θα ζητάμε πλέον εμβολιασμούς κατά του Covid για παιδιά στο μέλλον», ζήτησε συγγνώμη ο Søren Brostrøm, διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας της Δανίας για την εκστρατεία παιδιατρικού εμβολιασμού στην παρουσίαση του σχέδιο μελλοντικών στρατηγικών κατά του Covid. Κατά τη διάρκεια του Go ’aften Live στο TV 2, ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε αν ήταν λάθος να εμβολιαστούν τα παιδιά: «Με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, ναι - είπε -, ήταν λάθος». Ο λόγος εξηγήθηκε λίγο μετά: «Δεν έχουμε πάρει πολλά από την επέκταση του προγράμματος εμβολιασμού στα παιδιά όσον αφορά τον έλεγχο της επιδημίας».

⚠️ «Στην Ιταλία, σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση στο The Lancet από την ερευνητική ομάδα ISS (https://t.me/studiscientificivaccini/682), η θνησιμότητα του Covid για τα παιδιά ήταν 0,0003%, ενώ για την εντατική αγγίζει το 0,002% Εξαιρετικά χαμηλά νούμερα, για να κάνουμε μια σύγκριση σκεφτείτε απλώς ότι η θνησιμότητα της γρίπης, στους ενήλικες, είναι 0,1% [...].»

‼️ «Και πάλι ο ISS φωτογραφίζει μια αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο 29,4%, η οποία πέφτει στο 21% μετά από περίπου δύο μήνες από τον εμβολιασμό· πρέπει να θυμόμαστε ότι για την έγκριση ενός εμβολίου η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50%.


🗞 Il Fatto Quotidiano • 10 LUGLIO 2022 (https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/10/vaccini-anti-virus-gli-scienziati-danesi-si-scusano-errore-farli-fare-ai-bimbi/6656236/#Echobox=1657446723-1)

📃 VACCINI ANTI VIRUS, GLI SCIENZIATI DANESI SI SCUSANO: “ERRORE FARLI FARE AI BIMBI”

📝 “Devo ammettere che è stato un errore e in futuro non chiederemo più vaccinazioni contro il Covid per i bambini”, Søren Brostrøm, direttore del National Board of Health, in Danimarca, ha chiesto scusa per la campagna di vaccinazione pediatrica in occasione della presentazione del piano sulle future strategie contro il Covid. Durante Go’ aften Live su TV 2, è stato chiesto al direttore se fosse stato un errore vaccinare i bambini: “Con quello che sappiamo oggi sì – ha detto –, è stato un errore”. Il perché è stato spiegato poco dopo: “Non abbiamo ottenuto granché dall’estensione del programma di vaccinazione ai bambini in termini di controllo dell’epidemia”.

⚠️ "In Italia, stando all’ultima pubblicazione su The Lancet realizzata dal gruppo di ricerca dell’Iss (https://t.me/studiscientificivaccini/682), la letalità del Covid per i bambini è stata dello 0,0003%, mentre per la terapia intensiva si arriva allo 0,002%. Numeri estremamente bassi, per fare una comparazione basti pensare che la letalità dell’influenza, negli adulti, è dello 0,1% [...]."

‼️ "Sempre l’Iss, fotografa un’efficacia del vaccino al 29,4%, che scende al 21% dopo due mesi circa dall’inoculo; va ricordato che per l’approvazione di un vaccino l’efficacia dovrebbe essere superiore al 50%."

📚 Unisciti a STUDI SCIENTIFICI (http://t.me/studiscientificivaccini)

📚 Εγγραφείτε στις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (http://t.me/studiscientificivaccini)