Νέα έρευνα της New Cleveland Clinic έδειξε ότι η ερυθριτόλη - τεχνητό γλυκαντικό- συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Τεχνητά γλυκαντικά όπως η ερυθριτόλη  αντικαθιστούν συχνά τη ζάχαρη σε προϊόντα με χαμηλές θερμίδες, χαμηλούς υδατάνθρακες και κέτο.

Οι ερευνητές μελέτησαν 4.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και ανακάλυψαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτού του γλυκαντικού στο αίμα είχαν αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο ή θάνατο.

Επίσης εξέτασαν την επίδραση της πρόσθεσής του είτε στο αίμα είτε σε αιμοπετάλια.

Αποτελέσματα έδειξαν ότι η ερυθριτόλη  έκανε τα αιμοπετάλια πιο εύκολα να ενεργοποιηθούν και να δημιουργήσουν θρόμβο. Προκλινικές έρευνες επιβεβαίωσαν ότι η πέψη του γλυκαντικού αύξανε τη δημιουργία θρόμβων. 

Ο Stanley Hazen, δήλωσε ότι γλυκαντικά όπως αυτό είναι δημοφιλή, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες σε βάθος για τη μακροπρόθεσμη επίδρασή τους.

Μετά την πέψη, η ερυθριτόλη  μεταβολίζεται φτωχά από τον οργανισμό. Εισέρχεται στο κυκλοφορικό και αποβάλλεται κυρίως με τα ούρα. Ο οργανισμός δημιουργεί φυσιολογικά, χαμηλές ποσότητες ερυθριτόλης, επομένως επιπλέον  κατανάλωση μπορεί να συσσωρευτεί.

Σύμφωνα με τον  FDA, η ερυθριτόλη  γενικά αναγνωρίζεται ως ασφαλής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει απαίτηση για έρευνες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία νέων ερευνών για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα στο γενικό πληθυσμό.

Η έρευνα είχε αρκετούς περιορισμούς, όπως ότι έδειξε σχέση αλλά δεν απέδειξε ότι είναι αιτιατή. 

Ο Dr. Hazen δήλωσε ότι η νέα έρευνα δείχνει ότι όταν οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν αναψυκτικό με τεχνητά γλυκαντικά, με ποσότητα ερυθριτόλης  που περιέχεται σε πολλές κατεργασμένες τροφές, αυξημένα επίπεδά της στο αίμα παρατηρήθηκαν για μέρες- επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που παρατηρούνται να ενισχύουν τον κίνδυνο δημιουργίας θρόμβων.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο in Nature Medicine.

Πηγές:
Nature Medicine.