Είναι μία ιατρική πράξη.

Άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3418/2005 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»: « 3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση , η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.»

Η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγών δεν ανήκει μεν στον σκληρό πυρήνα της ιατρικής συνδρομής που αποσκοπεί στη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου (άρθρ 1 παρ 1 ΚΙΔ) περιλαμβάνεται, πάντως, στην έννοια της ιατρικής πράξης (άρθρ 1 παρ 3 ΚΙΔ) και ως υποβοηθητική του ιατρικού έργου ανήκει στα ευρύτερα επαγγελματικά καθήκοντα του ιατρού, την εκπλήρωση των οποίων δεν μπορεί να αρνηθεί για λόγους άσχετους με την επιστημονική του επάρκεια σύμφωνα με το άρθρ 9 παρ 2 ΚΙΔ.

Συνέχεια κλικ εδώ