Του Κώστα Κατίκου - Capital.gr
 
Πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων που θα υποβάλουν αίτημα για συνταξιοδότηση με οφειλές στα ταμεία, αποκτά ο ΕΦΚΑ.
 
Η διάταξη για σύνταξη σε οφειλέτες προϋποθέτει την άρση τραπεζικού απορρήτου για όσους χρωστούν ως 30.000 ευρώ σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και ως 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ.
 
Για τους οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες το όριο των καταθέσεων για να προχωρήσει η αίτηση για σύνταξη είναι ως 12.000 ευρώ, ενώ οι οφειλέτες του ΟΓΑ πρέπει να έχουν καταθέσεις έως 6.000 ευρώ.
 
Για να προχωρήσει η αίτηση συνταξιοδότησης, οι οφειλέτες θα πρέπει πρώτον να έχουν καταθέσεις στα όρια που ορίζει ο νόμος (ως 12.000 ευρώ και ως 6.000 ευρώ), δεύτερον να συναινέσουν ότι θα αρθεί το απόρρητο των τραπεζικών τους λογαριασμών σε όλες τις τράπεζες, και τρίτον να έχουν πληρώσει εισφορές για 20 χρόνια ασφάλισης.
Ενόψει εφαρμογής της σχετικής διάταξης η Διοίκηση του φορέα, έχει σχεδιάσει ένα νέο πληροφοριακό σύστημα με το οποίο από τη στιγμή που θα υποβληθεί η αίτηση για συνταξιοδότηση, θα ελέγχεται αυτόματα το ύψος των καταθέσεων που έχουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι οφειλέτες προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ποσό είναι πάνω ή κάτω από το όριο που προβλέπει ο νόμος για να βγει η σύνταξη.
 
Η πρόσβαση θα αποκτηθεί σε συνεννόηση και με τη συγκατάθεση των τραπεζών καθώς θα πρέπει να άρουν το απόρρητο των τραπεζικών λογαριασμών των πελατών τους, αφού προηγουμένων οι ίδιοι οι οφειλέτες θα έχουν συναινέσει με την υποβολή της αίτησής τους στην άρση του τραπεζικού τους απορρήτου. Χωρίς τη συναίνεση του υποψήφιου συνταξιούχου- οφειλέτη, για έλεγχο καταθέσεων, η αίτηση για σύνταξη θα απορρίπτεται.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr ο αυτόματος έλεγχος των καταθέσεων θα γίνεται μέσω του ΑΦΜ ή και άλλων στοιχείων ταυτοπροσωπίας που θα συνδέουν τον ΕΦΚΑ με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών που θα ζητούν να βγούν στη σύνταξη, όπως για παράδειγμα ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, και η ημερομηνία γέννησης.
 
Στην πράξη ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να βλέπει με τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των οφειλετών, αν και τι ύψους καταθέσεις έχουν στις τράπεζες και σε λογαριασμούς που εμφανίζονται ως κύριοι δικαιούχοι. Στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαριστεί αν θα μπλοκάρει η συνταξιοδότηση στην περίπτωση που οι οφειλέτες εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι σε τραπεζικό λογαριασμό που ο κύριος δικαιούχος είναι άλλο πρόσωπο.
 
Εφόσον οι οφειλέτες πληρούν τις προϋποθέσεις θα παίρνουν σύνταξη ίση με το 40% της κανονικής.
 
Το υπόλοιπο 60% της σύνταξης θα μείνει στο ταμείο για να ισοφαρίσει την οφειλή, μέχρι αυτή να πέσει από 30.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και από τα 10.000 ευρώ στα 6.000 ευρώ για τους αγρότες, οπότε και θα δίδεται ολόκληρη η σύνταξη.
 
Από αυτά τα όρια οφειλής και κάτω, όμως θα λειτουργεί ο αυτόματος συμψηφισμός και το χρέος των 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ αντίστοιχα, θα "εξοφλείται" με παρακράτηση 60 μηνιαίων δόσεων από το ποσό της σύνταξης.
 
Πρακτικά με το 60% της σύνταξης θα συμψηφίζεται τμήμα οφειλής ως 10.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και ως 4.000 ευρώ για τους αγρότες και με 60 δόσεις από ολόκληρη τη σύνταξη θα "αποπληρώνεται" το χρέος των 20.000 ευρώ και 6.000 ευρώ αντίστοιχα.
 
Προσοχή: Οι οφειλέτες που χρωστούν σήμερα ως 20.000 ευρώ σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ και ως 6.000 ευρώ στον ΟΓΑ, δεν έχουν υποχρέωση να ανοίξουν τους λογαριασμούς τους καθώς η οφειλή τους παρακρατείται αυτόματα από τη σύνταξη σε 60 δόσεις.
 
Για παράδειγμα:
 
1.Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με χρέη 30.000 ευρώ δικαιούται σύνταξης 800 ευρώ. Με τη νέα διάταξη (και μετά από συναίνεση σε άρση τραπεζικού απορρήτου) θα παίρνει το 40% δηλαδή 320 ευρώ στο χέρι και τα άλλα 480 ευρώ θα συμψηφιστούν με το τμήμα οφειλής από 20.000 ευρώ ως 30.000 ευρώ, δηλαδή θα συμψηφιστούν με χρέος 10.000 ευρώ. Με τον συμψηφισμό τα 480 ευρώ της σύνταξης θα παρακρατηθούν για 20 μήνες και 8 μέρες, ώστε να ισοφαρίσουν το χρέος των 10.000 ευρώ (10.000/480=20,8). Από τη στιγμή που η οφειλή πέσει στα 20.000 ευρώ, ο συνταξιούχος θα πάρει τη σύνταξη των 800 ευρώ από την οποία θα παρακρατείται μηνιαία δόση 333,3 ευρώ, για 60 μήνες μέχρι να σβήσει το χρέος των 20.000 ευρώ. Για αυτούς τους 60 μήνες ο συνταξιούχος από τα 800 ευρώ σύνταξης θα μένει με τα 466 ευρώ.
 
2. Ασφαλισμένος με χρέη 30.000 στον ΟΑΕΕ που δικαιούται σύνταξη 1.100 ευρώ, θα πάρει το 40%, δηλαδή 440 ευρώ. Τα υπόλοιπα 660 ευρώ θα μείνουν στο ταμείο για να συμψηφιστεί η οφειλή των 10.000 ευρώ (από τα 20.000 ως τα 30.000 ευρώ). Με τον συμψηφισμό η οφειλή θα μηδενιστεί σε 15 μήνες και θα πέσει στα 20.000 ευρώ. Σε αυτό το όριο ο συνταξιούχος θα πάρει τη σύνταξη των 1.100 ευρώ από την οποία θα έχει παρακράτηση 333 ευρώ για 60 μήνες, ώστε να μηδενιστεί και το υπόλοιπο ποσό οφειλής των 20.000 ευρώ. Στο διάστημα των 60 μηνών θα λαμβάνει 767 ευρώ και μετά τους 60 μήνες θα παίρνει 1.100 ευρώ.
 
Η νέα διάταξη εκτιμάται ότι θα καλύψει σε πρώτη φάση 15.000 αιτήσεις.